Winners - saveznik prirode - Winners d.o.o

Winners - saveznik prirode

Energetska efikasnost građevisnkih objekata nije više samo preporuka, već je ušla u zakone o izgradnji i postala je jedno od glavnih merila kvaliteta i vrednosti objekata. U tom smislu, visoki standard postaviće stambeno- poslovni kompleks Planet Residence u Nišu. Prema Elaboratu energetske efikasnosti, ovaj kondominijum poseduje energetski pasoš visokog B razreda. Energetski pasoš je obavezni, zvanični dokument, kojim se proveravaju energetska svojstva zgrade i ocenjuje njena energetska efikasnost.

Visoki standardi gradnje, koji su imperativ u radovima na stambeno- poslovnom kompleksu Planet Residence, donose brojne benefite kako budućim stanarima, tako i životnoj sredini. Unapređenjem energetske efikasnosti građevinskih objekata štedi se novac, povećava pouzdanost električne mreže, a čuvaju se zdravlje ljudi i životna sredina. Takođe, energetski efikasni objekti bolje su opremljeni za prelazak na obnovljivu energiju, koja ne proizvodi štetne emisije.